Bli medlem!

Sju tunga skäl för medlemskap i Svenska Skidlärar­föreningen:

  1. Du får en internationell skidlärarlegitimation
  2. Fria och rabatterade liftkort i Sverige och utomlands
  3. Medlemstidningen och hemsidan håller dig à jour med utvecklingen i skidlärarvärlden
  4. Utbildningar, fortbildningar och kompetenshöjande kurser
  5. Möjlighet att erhålla och bibehålla ISIA- och IVSI-status
  6. Erbjudanden från våra samarbetspartners, t.ex. rabatterad utrustning
  7. Delta i föreningens arrangemang som tävlingar och medlemsresor

Läs mer om medlemskapet och föreningen här!

Bli medlem!

Ansökan

Ansökan om medlemskap i Svenska Skidlärarföreningen


 

Svenska Skidlärarföreningen